Okrugli stol - travanj 2011

"Kako studentima s invaliditetom omogućiti jednak pristup visokom obrazovanju"
4. travnja 2011. godine od 13.30 do 18.30 h
Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
Trg maršala Tita 14, Zagreb
Dvorana: Aula

Sadržaj:

1. PROGRAM

2. OKRUGLI STOL