Od listopada 2011. do veljače 2012., članovi III. radne skupine Projekta intenzivno su radili na kreiranju edukativnih radionica za nastavno, stručno i administrativno osoblje sveučilišta o pristupu i radu sa studentima s invaliditetom te mogućnostima i načinima prilagodbe akademskoga okruženja studentima s invaliditetom, kao i na pripremi edukacije edukatora koji će provoditi radionice na svojim sveučilištima.

Edukacija edukatora
Edukacija edukatora održana je od 27. do 29. veljače 2012. na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu. Na edukaciji su sudjelovale osobe uključene u rad sveučilišnih ureda za studente s invaliditetom i osobe koje se bave pitanjima i tematikom osoba/studenata s invaliditetom te su zainteresirane za provođenje edukativnih radionica.
Ukupno su educirane 22 osobe (šest sa Sveučilišta u Zagrebu, tri sa Sveučilišta u Rijeci, tri sa Sveučilišta u Zadru, tri sa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, tri sa Sveučilišta u Splitu, dvije sa Sveučilišta u Dubrovniku i dvije sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli). Unatoč tome što Sveučilište Jurja Dobrile nije projektni partner, iskazali su veliku zainteresiranost za sudjelovanjem na edukaciji i provođenjem radionica te su tako na edukaciji sudjelovali predstavnici svih sedam hrvatskih sveučilišta.

Popis educiranih edukatora

Program edukacije edukatora

Tijekom ožujka i travnja 2012. educirani edukatori provodili su dvodnevne radionice za nastavno osoblje i jednodnevne radionice za stručne i administrativne djelatnike na svom sveučilištu.

A) Dvodnevne radionice za nastavno osoblje

Dvodnevna edukativna radionica o izjednačavanju mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj namijenjena je nastavnom osoblju sveučilišta odnosno koordinatoricama i koordinatorima za studente s invaliditetom, prodekanicama i prodekanima za nastavu te drugim zainteresiranim nastavnicima.
Na radionici se sudionicima daje pregled situacije sustava potpore visokog obrazovanja studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, zatim sudionici stječu vještine o radu s različitim skupinama studenata s invaliditetom (studenata s oštećenjima vida, sluha, tjelesnim invaliditetom, disleksijom, ADHD-om, psihičkim bolestima i poremećajima) te dobivaju informacije o mogućnostima primjene različitih načina prilagodbe akademskog okruženja studentima s invaliditetom.

Program radionice

Na hrvatskim sveučilištima održano je 8 dvodnevnih radionica za nastavnike (2 na Sveučilištu u Zagrebu i po jedna na drugim hrvatskim sveučilištima) te je ukupno educirano 111 sveučilišnih nastavnika iz različitih područja znanosti.

B) Jednodnevne radionice za stručno i administrativno osoblje
Jednodnevna edukativna radionica o izjednačavanju mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj namijenjena je stručnom i administrativnom osoblju sveučilišta odnosno djelatnicima knjižnica, studentskih službi, stručnim suradnicima i drugom zainteresiranom stručnom i administrativnom osoblju.

Na radionici se sudionicima daje pregled situacije sustava potpore visokog obrazovanja studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, zatim sudionici stječu vještine o radu s različitim skupinama studenata s invaliditetom (studenata s oštećenjima vida, sluha, tjelesnim invaliditetom i disleksijom) te dobivaju informacije o mogućnostima primjene različitih načina prilagodbe akademskog okruženja studentima s invaliditetom.

Program radionice

Na hrvatskim sveučilištima održano je 8 jednodnevnih radionica za stručne i administrativne djelatnike (2 na Sveučilištu u Zagrebu i po jedna na drugim hrvatskim sveučilištima) te je ukupno educirano 106 stručnih i administrativnih djelatnika.

Feedback edukatora
Nakon provođenja radionica, 14. svibnja 2012. održan je sastanak s edukatorima koji su provodili radionice u cilju razmjene iskustava i informacija kao i unaprjeđenja kvalitete provedbe radionica u idućoj akademskoj godini.