Valentina Novak Žižić, administratorica projekta
Sveučilište u Zagrebu
Ured za studente s invaliditetom
Adresa: Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb
Telefon: 01 4593 578
Faks: 01 4564 208
Gsm: 099 4593 578
E-pošta: valentina.novak@unizg.hr

 

Lelia Kiš – Glavaš, voditeljica projekta
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Adresa: Borongajska cesta 83F, 10000 Zagreb
Telefon: 01 2457 527
Faks: 01 2457 559
E-pošta: lelia@erf.hr