Projekt je svrstan unutar kategorije „Studentske službe“ kao projekt namijenjen reformi upravljanja sveučilištem i razvoju studentskih službi, a traje tri godine.

Trajanje je projekta tri godine, a sveučilišni nastavnici i studenti, kao i administrativno osoblje, u njemu će imati ulogu nositelja aktivnosti, ali će ujedno biti i ciljne skupine kojima su te aktivnosti namijenjene.

Širi cilj projekta izjednačavanje je mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj, što će se nastojati realizirati kroz unaprjeđenje postojećih i razvoj novih oblika podrške u izjednačavanju mogućnosti za studente s invaliditetom na hrvatskim sveučilištima, pokretanje stvaranja nacionalnih standarda i smjernica za razvoj pristupačnosti visokog obrazovanja studentima s invaliditetom (prijedlog nacionalnog dokumenta), osiguranje dostupnosti, održivosti i kvalitete sustava podrške za izjednačavanje mogućnosti studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Temeljem iskustava prikupljenih kroz primjere dobre prakse partnerskih europskih sveučilišta, ali i temeljem osobnih stručnih znanja i iskustava domaćih stručnjaka te korištenjem stručne literature, projekt će rezultirati pokretanjem kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom, objavljivanjem 6-8 priručnika o prilagodbi akademskih aktivnosti potrebama studenata s invaliditetom, te educiranim edukatorima na svim hrvatskim sveučilištima (oko 100 + 100 osoba). Osim toga, bit će kreirani uvjeti za uvođenje jedinstvenih nacionalnih standarda i smjernica za razvoj pristupačnosti visokog obrazovanja studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Razvoj projekta i njegov napredak, te sve aktivnosti koje on obuhvaća, bit će praćeni putem unutarnjih i vanjskih metoda vrednovanja.

Tijekom projekta formirat će se mreža predstavnika svih hrvatskih sveučilišta s ciljem pružanja podrške i daljnje implementacije aktivnosti pokrenutih tijekom projekta te s ciljem unapređivanja pristupačnosti i kvalitete te izjednačavanja mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju.

Po završetku projekta, na svim hrvatskim sveučilištima bit će osnovan neki oblik formalnih službi potpore studentima s invaliditetom (imenovana osoba, osnovano povjerenstvo, osnovan ured).

Informacije o svim planiranim i provedenim projektnim aktivnostima, kao i svi rezultati te izvješća o vrednovanjima bit će objavljeni na službenim stranicama projekta