PLAN RADA prve projektne godine

Aktivnosti M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Studijska posjeta europskom partnerskom sveučilištu O=O
Razvoj kurikuluma OX X X X X X X = X
Studijske posjete europskim partnerskim sveučilištima O= =O
Izrada, publiciranje i distribuiranje edukativnih materijala OX X X X X X
Izrada i održavanje internetske stranice OX X X X X X X X X X X X
Stvaranje mreže podrške OX X X X X
Monitoring posjete OX
Periodični sastanci hrvatskih partnera OX
Vrednovanje ishoda projekta OX X
Administriranje i vođenje projekta OX X X X X X X X X X X X
Sastanci konzorcija OX

Početak i završetak aktivnosti: O
Aktivnost provedena u EU zemlji: =
Aktivnost provedena u partnerskoj zemlji: X

PLAN RADA druge projektne godine

Aktivnosti M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Razvoj kurikuluma X XO
Pilot kolegij OX X X XO
Izvođenje kolegija (e-učenje i klasično izvođenje kolegija) OX X X X
Izrada, publiciranje i distribuiranje edukativnih materijala X X X X = X X X X X X
Okrugli stol za korisnike edukativnih materijala OXO
Studijska posjeta europskom partnerskom sveučilištu O=O
Razvoj radionica XO X X
Izrada i održavanje internetske stranice X X X X X X X X X X X X
Stvaranje mreže podrške X X X X X X
Monitoring posjete X X
Periodični sastanci hrvatskih partnera X X
Vrednovanje ishoda projekta X X
Administriranje i vođenje projekta X X X XX X X X X XX X X X
Sastanci konzorcija X

Početak i završetak aktivnosti: O
Aktivnost provedena u EU zemlji: =
Aktivnost provedena u partnerskoj zemlji: X

PLAN RADA treće projektne godine

Aktivnosti M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Izvođenje kolegija (e-učenje i klasično izvođenje kolegija) X X X X X XO
Izrada, publiciranje i distribuiranje edukativnih materijala X X X X X XO
Razvoj radionica XO
Provođenje radionica OX X X X XO
Izrada prijedloga nacionalnog dokumenta OX X X X XO
Okrugli stol o prijedlogu nacionalnog dokumenta OXO
Prosljeđivanje prijedloga nacionalnog dokumenta i elaborata projekta nadležnom ministarstvu OXO
Završna konferencija OXO
Izrada i održavanje internetske stranice X X X X X X X X X X X XO
Stvaranje mreže podrške X X XO
Monitoring posjete XO
Periodični sastanci hrvatskih partnera XO
Vrednovanje ishoda projekta X X X X XO
Administriranje i vođenje projekta X XX X X X X X X XX XX XX XO
Sastanci konzorcija X XO

Početak i završetak aktivnosti: O
Aktivnost provedena u EU zemlji: =
Aktivnost provedena u partnerskoj zemlji: X