Zbirka edukativnih priručnika nadnaslova "Studenti s invaliditetom" sastoji se od 8 priručnika različitih tema i urednika:
1. Opće smjernice, urednica Lelia Kiš-Glavaš
2. Prostorna pristupačnost, urednica Elizabeta Haničar
3. Pristup informacijama i uslugama, urednica Mirjana Zubak
4. Izvođenje nastave i ishodi učenja, urednice Anita Vulić-Prtorić, Valentina Kranželić i Andrea Fajdetić
5. Mentorstvo i konzultacije, urednice Valentina Novak, Maja Petković i Larisa Buhin Lončar
6. Međunarodna mobilnost studenata, urednica Martina Ferić Šlehan
7. Slobodno vrijeme, urednik Damir Miholić
8. Psihosocijalne potrebe studenata, urednica Nataša Jokić-Begić

Priručnike projekta EduQuality na engleski su jezik preveli studenti diplomskog studija Odsjeka za anglistiku, smjer prevoditeljstvo, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu diplomskog rada. Prijevode su redigirali njihovi mentori dr. sc. Nataša Pavlović i dr. sc. Alexander Hoyt.  
Priručnike na engleskom jeziku možete pronaći klikom na englesku verziju web-stranice.

 

Svrha je ovih priručnika (edukativnih materijala) doprinos izjednačavanju pristupa visokom obrazovanju studentima s invaliditetom, informiranjem, educiranjem i senzibiliziranjem sveučilišnih nastavnika, stručnog i administrativnog osoblja na rektoratima, fakultetima i akademijama, o specifičnim potrebama studenata s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Studentima s invaliditetom smatramo studente s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, specifičnim teškoćama učenja (disleksija i ADHD) te studente s psihičkim bolestima i poremećajima. Svrstavajući ove studente u skupinu studenata s invaliditetom nikako nam nije bila namjera stigmatizirati ih ili etiketirati već ukazati na potrebu prilagodbe akademskih sadržaja njihovim mogućnostima i prezentirati neke primjere takvih prilagodbi.

U izradi priručnika, sudjelovali su predstavnici svih partnerskih institucija u Projektu: akademsko, stručno i administrativno osoblje sa Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Zadru, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Dubrovniku, predstavnici studenata sa i bez invaliditeta Hrvatskog studentskog zbora, predstavnik Instituta za razvoj obrazovanja, te svojim velikim iskustvom u pružanju potpore studentima s invaliditetom, ali i konkretnim smjernicama i savjetima, stručnjaci s naših inozemnih partnerskih institucija: University of Aarhus, Masaryk University, University of Strathclyde i University of Gothenburg.

Pojedinačno, priručnici uglavnom pokrivaju važna područja svakodnevnog akademskog života studenata, definirajući ih i ukazujući na njihovu važnost u stjecanju potrebnih profesionalnih kompetencija. Istovremeno, oni svojim sadržajem ukazuju na prepreke koje mogu postojati u odnosu na dostupnost studentima s invaliditetom, ali i nastoje definirati preduvjete kojima bi se prepreke što jednostavnije prevladale, pazeći pritom da se ne kompromitiraju definirani akademski standardi. Ukazujući na prava svih studenata na jednak pristup obrazovanju i predlažući mjere kojima je često na vrlo jednostavan način i bez dodatnih financijskih sredstava moguće izjednačiti mogućnosti studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju, približavamo se i nastojanjima da se definiraju jasni standardi pristupačnosti za ovu skupinu studenata na nacionalnoj razini. Detaljnije o priručnicima moguće je saznati na (link).

Veoma je važno zahvaliti svima koji su sudjelovali u izradi ovih priručnika, direktno ili indirektno, a posebice bivšim, sadašnjim, ali i budućim studentima s invaliditetom koji su i koji će svojom upornošću, hrabrošću, strpljivošću i velikom motivacijom, ali i ukazujući na potrebe i najjednostavnije načine zadovoljenja tih potreba, gradili i grade toliko potreban sustav potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Ipak, njihovi bi napori bili uzaludni bez čitavog niza sveučilišnih nastavnika, stručnjaka i zaposlenika u administraciji koji su bez postojanja jasnih smjernica, ali vodeći se empatijom i željom za unapređenjem sustava, omogućili da potpora studentima s invaliditetom zaživi u praksi. Vjerujemo da će im ovi priručnici omogućiti jasnije i sustavno buduće djelovanje.