Sveučilišni kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom nastao je kao jedna od mjera izjednačavanja mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Educirani i senzibilizirani studenti-asistenti, pružajući osnove vršnjačke potpore mogu kreirati takve uvijete za studente s invaliditetom kojima će se prevladati čitav niz prepreka koje organizacijski i objektivno egzistiraju u sustavu visokog obrazovanja u RH. Istovremeno, kroz znanja i vještine stečene u pripremnoj radionici te provođenjem vršnjačke potpore, sami će studenti-asistenti steći neprocjenjivo iskustvo i razviti čitav niz socijalno poželjnih vještina i sposobnosti.